Copyright Studio Texx 2013
Разработка и дизайн на фирмени знаци, търговски марки др.
Цялостен дизайн, предпечат и печат на Вашата реклама - визитки, опаковки,
етикети, флаери, менюта и др. изделия.
Изработка на програма за бродерия.
Уеб дизаин и изработка на интернет страници.
УСЛУГИ